Onderzoeksbank

Er is over de Gemeente Groningen veel onderzoek gedaan op allerlei terreinen. Veel meer dan alleen het onderzoek van O&S Groningen. Het is lastig al dit onderzoeksmateriaal te kennen en te overzien. Daarom is de Onderzoeksbank in het leven geroepen. Dit is opgezet onder de naam Meldpunt Onderzoeken en Monitoren (MOM).

Relatie met de gemeente Groningen
In de Onderzoeksbank staat informatie over onderzoeken die betrekking hebben op of relevant zijn voor de gemeente Groningen. Bijvoorbeeld omdat er cijfers over de gemeente in staan. Die onderzoeken kunnen gedaan zijn in opdracht van de gemeente Groningen, maar ook in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de provincie, het rijk, de RuG of de Hanzehogeschool. In de Onderzoeksbank kunt u de rapporten inzien en downloaden.

Klik hier om naar de onderzoekbank te gaan