Veiligheidspanel

De gemeente Groningen houdt graag de vinger aan de pols over de veiligheid in de Stad. Om naast cijfers van politie en meldpunten een nog beter beeld te krijgen, is in 2015 het Veiligheidspanel opgericht. Naast het Stadspanel voor diverse onderwerpen, is het Veiligheidspanel het tweede panel dat Onderzoek en Statistiek Groningen beheert.

In het Veiligheidspanel zitten betrokken burgers uit de gemeente Groningen die drie keer per jaar een vragenlijst invullen over de veiligheid in Stad en wijken. De resultaten worden door beleidsmakers gebruikt om de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Groningen te vergroten.

Wilt u graag lid worden van het Veiligheidspanel? Dan hoeft u alleen hier onder uw e-mailadres op te geven. U krijgt dan van ons drie keer per jaar een e-mail met een uitnodiging voor de enquête over veiligheid in de gemeente Groningen. De privacy van de deelnemers aan onze enquêtes is volledige gegarandeerd. De e-mailadressen geven we onder geen voorwaarde door aan derden.

We willen in sommige onderzoeken graag onderscheid maken tussen inwoners van de gemeenten die per 1-1-2019 opgaan in de gemeente Groningen. Daarom willen we graag weten in welke voormalige gemeente u woont.