Statistische overzichten

Cijfers van de stad per thema
Hoe veel inwoners heeft de stad en hoe veel daarvan zijn student? Hoe zit het met de criminaliteit en leefbaarheid in de stad? Antwoorden op deze en andere vragen staan in de statistische jaaroverzichten. De tabellen zijn gebaseerd op verzamelde gegevens van de gemeente en van externen. In een aantal gevallen wordt de stad vergeleken met andere gemeenten en met Nederland. De tabellen worden periodiek aangevuld met nieuwe data.

De thema’s:

 1. Bodemgebruik
 2. Bevolking
 3. Woonruimte
 4. Volksgezondheid
 5. Werk en economie
 6. Werkloosheid
 7. Sociale zorg en inkomens
 8. Onderwijs
 9. Zorg en welzijn
 10. Cultuur, recreatie en sport
 11. Verkeer en vervoer
 12. Duurzaamheid
 13. Veiligheid
 14. Leefbaarheid
 15. Concern en burgercontacten
 16. Politiek en bestuur