Panels – veel gestelde vragen

Welke panels heeft Onderzoek, Informatie Statistiek?
Op dit moment hebben we een Inwonerspanel, een Jongerenpanel, een Bedrijvenpanel en een Veiligheidspanel. Onze panels bestaan uit verschillende groepen inwoners die willen meewerken aan internetonderzoek. Een panellid ontvangt af en toe een korte vragenlijst per e-mail. De panels gebruiken we om in korte tijd de mening van een aanzienlijke groep inwoners van de stad Groningen te peilen.

Waar kan ik me aanmelden?
U kunt zich aanmelden voor de verschillende panels via onze website. U kunt zich hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Hoe zit het met mijn privacy?
De antwoorden die u geeft bij het invullen van de enquêtes worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het betreffende onderzoek. De resultaten die worden gepubliceerd zijn nooit te herleiden tot u als individu. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. We bewaren geen gegevens van u en gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u uit te nodigen voor, of te herinneren aan, een onderzoek of om u te informeren over de onderzoeksuitkomsten.

Wat gebeurt er met mijn e-mailadres als ik me afmeld als panellid?
Als u niet langer lid wilt zijn van een panel en u zich afmeldt, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze administratie.

Ben ik verplicht om iedere enquête mee te doen?
Nee, dat bent u niet. U bent niet verplicht om een vragenlijst in te vullen.

Wat voor enquêtes kan ik verwachten?
Onze onderwerpen zijn heel breed. We stellen u vragen over allerlei sociale en maatschappelijke onderwerpen zoals; onder andere sport, zorg, woonomgeving, openbaar vervoer, politiek en cultuur en veiligheid.

Wat doen jullie met de uitkomsten?
Bijna alle onderzoeken doen we in opdracht van de gemeente Groningen. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor het verbeteren van (nieuw) beleid of nieuwe plannen te maken. U kunt rapportages van onze onderzoeken vinden op onze website.

Hoe lang duurt het invullen ongeveer?
De lengte van de vragenlijst verschilt per keer, maar we proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Meestal zal het invullen van de vragenlijst niet meer dan 5 à 10 minuten in beslag nemen.

De link in de uitnodiging werkt niet. Wat moet ik doen?
U kunt de tekst van de link in de e-mail kopiëren en deze plakken in de adresbalk van uw internetbrowser. Een andere mogelijkheid is om de vragenlijst te openen op een ander apparaat. Als u dan nog niet bij de vragenlijst komt, kunt u contact met ons opnemen via: ois@groningen.nl

Waar kan ik me afmelden of wijzigingen doorgeven?
Onderaan elke uitnodiging staat een link waarmee u zich af kunt melden. Ook kunt u voor vragen of wijzigingen een e-mail sturen naar: ois@groningen.nl