Enquête leefbaarheid gestart

6 september 2018

De gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen doen een enquête over leefbaarheid in dorpen en wijken. Brief met inlogcode ontvangen? Klik hier om naar de enquête te gaan.

De drie gemeenten willen graag samen met de inwoners de stad leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de inwoners is daarbij van groot belang, om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken, én om te weten wat er al goed gaat.
Om deze informatie straks over de gehele nieuwe gefuseerde gemeente te hebben, houden de drie gemeenten samen een grootscheepse enquête. In Groningen gebeurt dat al voor de 12e keer.
We vragen ongeveer tienduizend willekeurig gekozen inwoners om hun mening over de leefbaarheid in hun wijk of dorp en over hun leefsituatie. We vragen de mensen de enquête op internet in te vullen. Vanaf 17 september bellen we de mensen op, als ze de enquête nog niet hebben ingevuld.

Anoniem
Mensen die meedoen aan onze enquêtes blijven anoniem. In rapportages komen nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. We geven alleen informatie over groepen, bijvoorbeeld de inwoners van Paddepoel, Ten Boer of Oosterhaar. Dat staat in de gedragscode voor onderzoeksbureaus, en daar houden wij ons aan.

De resultaten worden in het voorjaar van 2019 gepubliceerd, onder andere op deze website.
Eerdere resultaten vindt u hier